Молитва на принятие лекарства и инаго врачевания

Го́споди, Бо́же наш, созда́вый врача́ и разли́чная врачева́ния, я́коже рече́ Писа́ние, во е́же неду́ги исцеля́ти и боле́зни облегча́ти дарова́вый! При́зри ми́лостивно на мя, гре́шнаго, прости́ беззако́ния моя́ и грехи́, исцели́ ду́шу мою́, те́лу же пода́ждь здра́вие врачева́нием сим, да, восприи́м милосе́рдную по́мощь Твою́, послужу́ Тебе́ со вся́ким благодаре́нием. Я́ко Ты еси́ Исто́чник исцеле́ний, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.